Ką reikia žinoti apie įmonių bankrotą?


Tie, kurie dar nesusidūrė su įmonės bankrotu, dažnai galvoja, kad šis procesas yra labai ilgas ir sudėtingas. Tačiau pasitaikius tokiam atvejui, vertėtų pasidomėti, kaip kuo sklandžiau įveikti sunkumus ir perparduoti įmonę.

Įmonių pardavimas – patogi paslauga, kai galima nebrangiai nusipirkti, kad ir bankrutuojančią įmonę. Tačiau, kad būtų išspręstos bankrutavimo problemos, reikia turėti atitinkamas žinias ir gerus specialistus, tam, kad ateityje tokių problemų daugiau nekiltų.

Jei ruošiatės parduoti savo bankrutuojančią įmonę, Jums reikia žinoti šiuos bankroto proceso aspektus:

 1. Esminiai procedūros principai yra: ekonominės naudos siekimas ir tikslas tenkinti kreditorių reikalavimus ir tuo pačiu skolingai įmonei likviduoti skolų naštą, kad būtų išvengta ilgo įmonės atsiskaitymo uždelsimo.

 2. Į teismą dėl bankroto galima kreiptis dėl šių priežasčių:

 • Įmonė nemoka laiku savo darbo užmokesčio ar kitų su darbu susijusių išlaidų;

 • Įmonė nemoka už gautas prekes, suteiktas paslaugas ar tam tikrus atliktus darbus;

 • Negrąžina kreditų ar neprisiima kitų turtinių įsipareigojimų;

 • Įmonė nesumoka jai priteistų skolų, baudų ir kitų privalomųjų įmokų;

 • Kai įmonė pati viešai paskelbia, kad nevykdys jai priklausančių įsipareigojimų;

 • Kai įmonė neturi turto ir lėšų iš kurių būtų galima padengti skolas ir jei antstolis grąžino kreditoriui atgal visus vykdomuosius dokumentus dėl įmonės nemokumo.

 1. Bankroto procedūra vyksta tam tikrais etapais:

 • 30 dienų prieš yra įspėjama apie bankroto bylos kėlimą;

 • Įteikiamas pareiškimas teismui dėl bankroto bylos kėlimo;

 • Per 1-2 mėnesius nuo pareiškimo, teismas turi nutarti iškelti bankroto bylą;

 • Per 10 dienų nuo priėmimo įsitvirtina nutartis;

 • 30-45 dienų laikotarpiu apie bankrotą yra pranešama kreditoriams ir nustatomas termino reikalavimo pranešimas;

 • Nutariama pripažinti įmone bankrutavusia ir likviduojama;

 • Sprendimas apie įmonės pabaigą;

 • Įmonės išregistruojama iš juridinių asmenų registro.

 1. Vykdant bankroto ir restruktūrizavimo procesus dalyvauja kreditoriai, teismas, skolininkas arba juridinio asmens dalyviai ir bankroto administratorius.

 2. Pareiškimą dėl bankroto gali pateikti kreditorius, savininkas, įmonės vadovas.

 3. Jei įmonė yra visiškai nemoki, pareiškimą dėl likvidacijos gali pateikti ir įmonės likvidatorius.

 4. Pareiškimai yra pateikiami įmonės miesto apygardos teisme.

 5. Kai įmonei yra pateikiami dokumentai dėl bankroto bylos, įmonės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos turi pateikti teismui:

 • įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį.

 • informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

 • Jeigu įmonės vadovas be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali skirti įmonės vadovui iki 10 tūkstančių litų baudą (Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymus).

 Visgi, uždarius įmonę, gyvenimas nensustoja. Galima įsteigti naują įmonę arba įsigyti jau įkurtą be įsispareigojimų.

Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme